Tijdelijke maatregelen inzake een publiekrechtelijke aanpak van de gevolgen van bodembeweging door gaswinning uit het Groningenveld en de gasopslag bij Norg (Tijdelijke wet Groningen); Brief van de staatssecretaris van EZK over rapport Evaluatie Tijdelijke wet Groningen