Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën; Motie; Motie van het lid Eerdmans over afzien van de aangekondigde uitgave van 4 miljard euro uit het klimaatfonds