Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën; Motie; Motie van het lid Van Haga over de grenswaarde van het toptarief in de vennootschapsbelasting op € 395.000 houden