Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën; Motie; Motie van het lid Omtzigt over met de universiteiten een plan overeenkomen waardoor Nederlands binnen vier jaar effectief de voertaal is bij bacheloropleidingen