Wijziging van de Gemeentewet in verband met differentiatie van parkeertarieven naar uitlaatemissies van een voertuig; Motie; Motie van het lid Van Baarle over het intrekken van het wetsvoorstel