Kwaliteit van zorg; Motie; Motie van het lid Van der Plas c.s. over minimaal de helft van de geclusterde woonvormen geschikt maken voor mensen met dementie