Doen waar Nederland goed in is - Strategie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking; Motie; Motie van de leden Hammelburg en Romke de Jong over uitfasering van de financiering voor fossiele projecten