Doen waar Nederland goed in is - Strategie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking; Motie; Motie van het lid Koekkoek over ten minste 70% van het budget binnen begrotingsartikel 1 reserveren voor lokaal mkb en ngo’s