Doen waar Nederland goed in is - Strategie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking; Motie; Motie van de leden Thijssen en Kröger over de beoogde doelstellingen borgen in toekomstige strategieën