Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met verbetering van de pensioencommunicatie (Wet pensioencommunicatie); Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van het lid Krol c.s. (t.v.v. 34008, nr. 27) over brede voorlichting over de nieuwe communicatiewijze

De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat met dit wetsvoorstel de pensioencommunicatie ingrijpend gewijzigd wordt; overwegende dat goede voorafgaande uitleg van de vernieuwde pensioencommunicatie zal kunnen bijdragen aan het succes daarvan; roept de regering op, zo spoedig mogelijk en in goed overleg met de pensioensector, brede voorlichting te geven over de nieuwe wijze van communiceren over het pensioen, en gaat over tot de orde van de dag. Krol Van Weyenberg Omtzigt Ulenbelt Vermeij Madlener…