Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2023; Motie (gewijzigd/nader); Gewijzigde motie van het lid Raemakers c.s. over de mogelijkheid bezien om de pleegzorgvergoeding twee keer per jaar te indexeren (t.v.v. 36200-XVI-135)