Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met de bestrijding van een epidemie van infectieziekten behorend tot groep A1, of een directe dreiging daarvan; Amendement; Gewijzigd amendement van de leden Agema en Van der Staaij ter vervanging van nr. 5 over het laten vervallen van artikel 58d over de noodbevoegdheid