Besluit van 26 januari 2023, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 6 december 2022, houdende wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met de invloed van zorgverleners (Stb. 2022, 498)