Wet van 21 december 2022, houdende vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2023