Wijziging van de Klimaatwet (implementatie Europese klimaatwet); Amendement; Amendement van het lid Koekkoek over een wijziging van de doelstellingen