Wijziging van de Klimaatwet (implementatie Europese klimaatwet); Amendement; Amendement van de leden Teunissen en Kröger ter vervanging van nr. 16 over het afschaffen van de investeringsaftrek in de Mijnbouwwet