Wijziging van de Klimaatwet (implementatie Europese klimaatwet); Amendement; Amendement van de leden Koekkoek en Dassen ter vervanging van nr. 15 over een wijziging van de doelstellingen