Goedkeuring van het op 17 juni 2008 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag tot herziening van het op 3 februari 1958 gesloten Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie (Trb. 2008, 135); Brief van de minister van BuZa inzake Nederlands Voorzitterschap van de Benelux-Unie 2023