Wet van 21 december 2022 tot vaststelling van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds (L) voor het jaar 2023