Wijziging van de Klimaatwet (implementatie Europese klimaatwet); Amendement; Amendement van de leden Kröger en Thijssen over het toevoegen van het referentiejaar