Wijziging van de Klimaatwet (implementatie Europese klimaatwet); Amendement; Amendement van het lid Kröger c.s. ter vervanging van nr. 22 over een hogere solidariteitsbijdrage