Wijziging van de Jeugdwet in verband met het versterken van de rechtspositie van jeugdigen die worden opgenomen in een gesloten accommodatie (Wet rechtspositie gesloten jeugdhulp); Motie; Motie van het lid Maeijer over voldoende financiële middelen voor de transitie van gesloten naar open plaatsen