Wijziging van de Jeugdwet in verband met het versterken van de rechtspositie van jeugdigen die worden opgenomen in een gesloten accommodatie (Wet rechtspositie gesloten jeugdhulp); Motie; Motie van het lid Verkuijlen c.s. over nadere regels over de veiligheid van hulpverleners en jeugdigen in gesloten accommodaties