Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op milieugrondslag ter uitvoering van de afbouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers; Amendement; Amendement van het lid Leijten over dat energieleveranciers vaste energiecontracten van ten minste één jaar moeten aanbieden