Wijziging van de Klimaatwet (implementatie Europese klimaatwet); Motie; Motie van de leden Thijssen en Kröger over een inventaris van klimaatmaatregelen waarvan huishoudens met een laag of normaal inkomen het meest profiteren