Wijziging van de Klimaatwet (implementatie Europese klimaatwet); Motie; Motie van de leden Dassen en Koekkoek over een wettelijke grondslag in het Belastingplan 2024 voor heffingen aan bedrijven die onevenredig veel profiteren van een crisis