Wet van 21 december 2022, houdende wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)