Wijziging van de Bekendmakingswet en andere wetten in verband met de elektronische publicatie van algemene bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen (Wet elektronische publicaties); Brief van de staatssecretaris van BZK over de voortgang van digitale inclusie