Wijziging van de Jeugdwet in verband met het versterken van de rechtspositie van jeugdigen die worden opgenomen in een gesloten accommodatie (Wet rechtspositie gesloten jeugdhulp); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Raemakers ter vervanging van nr. 10 over het toewijzen van een vertrouwenspersoon