Wijziging van de Jeugdwet in verband met het versterken van de rechtspositie van jeugdigen die worden opgenomen in een gesloten accommodatie (Wet rechtspositie gesloten jeugdhulp); Amendement; Gewijzigd amendement van de leden Raemakers en Westerveld ter vervanging van nr. 17 over het stellen van regels over het toekennen van zak- en kleedgeld