Wijziging van de Jeugdwet in verband met het versterken van de rechtspositie van jeugdigen die worden opgenomen in een gesloten accommodatie (Wet rechtspositie gesloten jeugdhulp); Amendement; Amendement van de leden Ceder en Van der Staaij over het vrij kunnen belijden en beleven van de eigen godsdienst of levensovertuiging