Wijziging van de Jeugdwet in verband met het versterken van de rechtspositie van jeugdigen die worden opgenomen in een gesloten accommodatie (Wet rechtspositie gesloten jeugdhulp); Amendement; Amendement van het lid Westerveld c.s. ter vervanging van nr. 11 over het niet tijdelijk plaatsen in een afzonderlijke en af te sluiten ruimte