Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de verhoging van het wettelijk strafmaximum van doodslag (verhoging wettelijk strafmaximum doodslag); Motie van het lid Veldhoen c.s. over een onderzoek naar sanctieverzwarende effecten door stapeling van wetten