Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting; Motie; Motie van de leden Van Baarle en Ceder over een oplossing voor de weerslag van de lagere beslagvrije voet voor AOW-gerechtigden op de financiële zelfredzaamheid van ouderen