Infectieziektenbestrijding; Brief van de minister van VWS over diverse onderwerpen met betrekking tot COVID-19