Bepalingen over gegevensuitwisseling ter bevordering van samenwerking binnen het zorgdomein en van doelmatige en rechtmatige zorg, maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp (Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg); Amendement; Gewijzigd amendement van de leden Mohandis en Ellemeet ter vervanging van nr. 10 over een evaluatie na drie jaar