Bepalingen over gegevensuitwisseling ter bevordering van samenwerking binnen het zorgdomein en van doelmatige en rechtmatige zorg, maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp (Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg); Amendement; Amendement van de leden Werner en Van der Staaij over nadere voorwaarden bij het criterium gerechtvaardigde overtuiging