Bedrijfslevenbeleid; Motie; Motie van het lid Romke de Jong c.s. over in de visie op durfkapitaal opnemen wat er nodig is om investeringen in start-ups en tech op peil te houden