Voorstel van wet van de leden Ellemeet, Kuiken, Paternotte en Van Wijngaarden tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts; Brief van de minister van VWS over bekrachtiging van de Wet houdende wijziging van de Wet afbreking zwangerschap