Bedrijfslevenbeleid; Motie; Motie van het lid Kathmann c.s. over in het vestigingsbeleid inzetten op een eerlijke verdeling tussen regio's en bevolkingsgroepen