Agenda van de vergadering van 21 februari 2023

Vergaderjaar 2022-2023 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Agenda Dinsdag 21 februari 2023 Opgesteld 17 februari 2023 A. OPENBARE BEHANDELING OM 13.30 UUR Herdenking van de heer C.Th.A. van Waterschoot 1. Hamerstukken (onder voorbehoud) 36 166 Wijziging van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie en de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2020/1057 van het Europees parlement en de Raad…