Besluit van 14 februari 2023, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 24 januari 2023, houdende wijziging van het Besluit publieke gezondheid in verband met het aanwijzen van bevolkingsonderzoeken naar kanker in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Stb. 2023, 24)