Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot tijdelijke liberalisering van de handel bovenop de handelsconcessies die op Oekraïense producten van toepassing zijn krachtens de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds; Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister voor BHenO over het voorstel voor een Verordening tot tijdelijke liberalisering van de handel tussen de EU en Oekraïne