Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI); Brief van de minister van SZW en de minister voor APP ter aanbieding van het rapport ‘Spiegel Bestaanszekerheid 2022’