Interpellatie-Leijten over het negeren van een Kamermeerderheid inzake de Nederlandse positie in het Europese debat over de Europese digitale identiteit; Motie (gewijzigd/nader); Gewijzigde motie van het lid Drost over de Europese voorstellen inzake digitalisering scherper en krititscher toetsen aan uitgangspunten als vrijwilligheid, regie over eigen data en transparantie (t.v.v. 36305-3)