Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2023; Brief van de minister van BZK over de reactie op de aanbevelingen uit de vierde cyclus van de Universal Periodic Review (UPR)