Herstel van de voorzieningen in het bestuur van het openbaar lichaam Sint Eustatius (Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius); Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de streefdatum teruggave budgetrecht eilandsraad Sint Eustatius (Kamerstuk 35422-18)