Kwaliteit van zorg; Motie; Motie van de leden Van der Plas en Den Haan over de adviezen van de NZa en de NVVC goed mee laten wegen in het definitieve besluit over concentratie van de hartcentra