Kwaliteit van zorg; Motie; Motie van het lid Van der Plas over de specifieke expertise voor hartingrepen in de baarmoeder behouden in het LUMC