Integrale visie op de woningmarkt; Motie; Motie van het lid Beckerman over in kaart brengen welke gemeenten nog geen leegstandsverordening hebben